کفپوش درجا ریز

کفپوش درجا ریز #2کفپوش درجا ریز #3کفپوش درجا ریز #4کفپوش درجا ریز #5

برپایه گرانول و چسب دو جزیی پلی اورتان و با ضخامت 13 الی 16 میل  میباشد 140.000-280.000 تومان