دیواره و گیره صخره نوردی برای مشاهده کلیک کنید

دیواره  و گیره  صخره نوردی برای مشاهده کلیک کنید #2دیواره  و گیره  صخره نوردی برای مشاهده کلیک کنید #3دیواره  و گیره  صخره نوردی برای مشاهده کلیک کنید #4دیواره  و گیره  صخره نوردی برای مشاهده کلیک کنید #5

دیواره  با زاویه منفی ز2.000.000 تومان  به ازای هر متر مربع

گیره صخره نوردی سایز 8 سانت به بالا   هر عدد 30.000 تومان